Jag hinner tänka “ja, men precis så här ska det så klart fungera”. Redan när...